Välkommen till StyleLab, Hälsofrisören, en frisörsalong stillsamt belägen på en bakgård i centrala Uppsala. Vi blandar yttre skönhet med inre skönhet med hjälp av noga utvalda hårprodukter som är bra för både människan och miljön sammanflätat av näringsterapi.

På StyleLab tror vi på engagemang, att se och lyssna till vem du är och vem du vill vara. Att komma till oss ska upplevas avslappnande och exklusivt.